แจ้งเตือน

FINNOMENA "Strategy Call" สำหรับ PORT Global Absolute Return ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562

สัดส่วนเก่า

สัดส่วนใหม่

K-ART
20%

TSF
10%

KFAFIX
10%

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุน TMBABF หรือ KFAFIX แทนกองทุน K-ART สามารถปรับพอร์ตการลงทุนไปที่ TSF(10%) และ KFAFIX(10%) ได้ตามคำแนะนำทันที

ท่านสามารถอ่านบทความ FINNOMENA “Strategy Call” เมื่อนโยบายการเงิน การค้า และความชัดเจนทางการเมืองหนุนตลาดหุ้น Risk On” ได้

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน ภายใน 2-3 วันทำการ อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @finnomenaport