แจ้งเตือน

เริ่มต้นความสำเร็จด้านการลงทุน
ด้วยการวางรากฐานทางความคิดที่ดี

พร้อมแบ่งปันบทเรียน ความท้าทาย และ
HOW TO SURVIVE ในโลกการลงทุน

จากประสบการณ์ตรงของ CEO FINNOMENA

เริ่มต้นความสำเร็จด้านการลงทุน ด้วยการวางรากฐานทางความคิดที่ดี
พร้อมแบ่งปันบทเรียน ความท้าทาย และ HOW TO SURVIVE ในโลกการลงทุน
จากประสบการณ์ตรงของ CEO FINNOMENA

สัมมนาพร้อม Exclusive Workshop แบบจัดเต็ม

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับกิจกรรม

13:00 - 13:30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13:30 - 14:20 น.

วางรากฐานความคิดเพื่อก้าวแรกที่มั่นคง สู่ความความสำเร็จด้านการลงทุน

ถอดบทเรียน ความท้าทาย
พร้อม How to survive ในโลกการลงทุน
โดยคุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และ ผู้ร่วมก่อตั้ง FINNOMENA

14.20 - 15.40 น.

ทลายกรอบความคิดการลงทุนเดิม เมื่อชีวิตมีหลายเป้าหมาย จัดการได้ด้วยเครื่องมือเดียว

ลงทุนแบบองค์รวม เน้นเป้าหมายปลายทาง แบบ Success Driven
จะสามารถสร้างแตกต่างเหนือจากการลงทุนที่มีในตลาดอย่างไร
โดยคุณเจท เจษฎา สุขทิศ
ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง FINNOMENA

Exclusive Workshop Goals Navigator สร้างแผนลงทุนที่ตอบโจทย์เฉพาะคุณ

หมายเหตุ : ผู้สนใจเข้าร่วม Workshop สร้างแผนลงทุน หรือต้องการเช็กโอกาสความสำเร็จของแผนลงทุนของคุณ โปรดเตรียมคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตมาด้วย

15.40 - 16.00 น.

กิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัล พร้อมรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนฟรี

โปรโมชันเปิดบัญชีเลือกรับกองทุนฟรี 100 บาท 
เล่นเกมลุ้นรับตุ๊กตา Limited Edition หรือบัตร Starbuck มูลค่า 100 บาท

ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้ (Walk-in)

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด, บริษัท บีฟินน์ จำกัด และบริษัทในเครืออื่น ๆ ของบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (“บริษัท”) เคารพสิทธิส่วนบุคคล และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Success-Driven Investment พร้อมรับ ปรับคิด พิชิตเป้าหมายสู่การปั้นพอร์ตลงทุนให้สำเร็จ ! 

(“กิจกรรม”) ที่จัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น ๆ ของบริษัท โดยท่านสามารถศึกษานโนบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของบริษัท ได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/privacy-policy/
เมื่อกดปุ่ม “ยืนยันลงทะเบียน” แสดงว่าท่านยินยอมให้บริษัทเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม หากท่านไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัท

FINNOMENA คือใคร?
FINNOMENA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน โดยเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินได้ตามที่คาดหวัง การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มียอดเข้าชมถึง 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2664) แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาการลงทุน และแพลตฟอร์ม Fund Supermart

ทำไมนักลงทุนถึงไว้ใจลงทุนกับ FINNOMENA
ปัจจุบัน FINNOMENA เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจร ที่ดูแลนักลงทุนไทยมากกว่า 40,000 คน ด้วยยอดเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2564) ซึ่งประกอบกับมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ FINNOMENA เพื่อหาความรู้ด้านการลงทุนมากกว่า 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อ FINNOMENA บนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำด้าน Digital Wealth Management Platform

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”