636023635525228540-brexit

  • ล่าสุดเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหภาพยุโรป (EU) ให้ความเห็นกับ “WirtschaftsWoche” สื่อการเงินชั้นนำของเยอรมนีระบุว่า อังกฤษยังมีภาระที่ต้องจ่ายเงินสนับสนุนการเป็นสมาชิกของอียูไปจนถึงปี 2563 เป็นมูลค่ารวม 25,000 ล้านยูโร
  • อีกทั้งอังกฤษยังมีหนี้อีกก้อนที่เคยยืมมาจากอียู ที่เรียกว่า “Reste a liquider” (RAL) ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านยูโร
  • ซึ่งนักกฎหมายในคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่า “ข้อตกลงในการออกจากอียูของอังกฤษจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากอังกฤษยังไม่ชำระเงินก้อนนี้”
  • โดยอังกฤษยังต้องจ่ายเงินสนับสนุนให้กับ EU เป็นจำนวน 136 ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ ช่วงระหว่าง 2559-2563 ในฐานะที่ยังเป็นสมาชิก ซึ่งรวมแล้วเป็นจำนวนกว่า 59,143 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

งานนี้ต้องรอลุ้นว่าอังกฤษจะเจรจาต่อรองออกมาได้ผลอย่างไร ต้องคอยติดตามต่อไป เพราะหากเจรจาไม่ลงตัว ก็อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจอังกฤษยิ่งฟื้นตัวช้าเข้าไปอีก

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1470826655

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง