14206218721420711290l

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลยังมีมาตรการที่เตรียมจะทยอยประกาศออกมาในช่วงไตรมาส 4/59 จนถึงต้นปี 60 อีก 3 มาตรการ

  • อันได้แก่ มาตรการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ มาตรการประชารัฐภาคสังคม และมาตรการด้านการท่องเที่ยว
  • ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ โดยเฉพาะในขณะนี้ที่เศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวจากปัจจัยภายในประเทศ
  • ขณะที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ก็ยังคงเร่งดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้ออกมาเร็วขึ้น เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ
  • ทั้งนี้ ทางรัฐบาลยังคงประเมินตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปีนี้อยู่ที่ 3-3.5%
  • อีกปัยจัยที่ควรจับตาคือ ภาคการส่งออก ต้องรอดูว่าจะออกมาดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดหรือไม่ หลังจากล่าสุดที่ขยายตัวถึง 6.5% เมื่อ ส.ค. ที่ผ่านมา
  • เนื่องจากหากภาคส่งออกฟื้นตัวก็น่าจะช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 นี้ให้ขยายตัวได้ แม้สถานะการณ์ในไตรมาสสุดท้ายอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยที่ชะลอตัวไปบ้าง

อ่านเต็มๆได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq03/2533507

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง