brexit-thailand

“เบร็กซิท” ทำให้นักธุรกิจอังกฤษเปิดหูเปิดตามากขึ้น ด้วยการหันมาให้ความสำคัญกับตลาดใหม่ๆ รวมถึงประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็ทำให้นักลงทุนคนไทยสนใจที่จะเข้าไปทำธุรกิจในสหราชอาณาจักรมากขึ้น ลองมาดูว่ามีธุรกิจด้านใดที่น่าสนใจบ้างกันดีกว่า

  1. ธุรกิจทางการศึกษา :ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น หรือ การส่งเสริมให้นักเรียนไทยไปเรียนต่อในอังกฤษ
  2. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : จากข้อมูลของทบวงการค้าและการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร ระบุว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง การให้บริการศูนย์ข้อมูล หรือ ดาต้าเซนเตอร์ การพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  3. เทคโนโลยีด้านการบินและอากาศยาน : ประเทศไทยมีศักยภาพทางการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคและมีโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งในอังกฤษมีบริษัทเครื่องยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกสนใจ
  4. เทคโนโลยีด้านการบริการทางการแพทย์ : จุดขายอีกประการของไทยคือ การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านนี้ จึงทำให้กลุ่มผู้ผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ในสหราชอาณาจักรสนใจที่จะเข้ามาขยายฐานในไทยเพิ่มขึ้น
  5. สุดท้ายมาดูสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยกันบ้าง คือ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการเงิน ในกลุ่มสตาร์ทอัพ หรือ “ฟินเทค” ในอังกฤษ นั่นเอง

ที่มา : http://www.bbc.com/thai/thailand-40186537

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง