บล.เออีซี (AEC) เตรียมเปิดให้บริการระบบเทรดหุ้นด้วย AI ภายใต้ชื่อ AIPRO รายแรกของวงการโบรกเกอร์ เพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์

  • โดยร่วมมือกับบริษัท ออโต้เมทริกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี AI ในการวางระบบเพื่อให้สามารถตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ซึ่งระบบจะวิเคราะห์การลงทุนทางเทคนิค กราฟ อินดิเคเตอร์ และสามารถวิเคราะห์ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจมหภาค ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน
  • รวมถึงการศึกษาประวัติย้อนหลังการซื้อขายหุ้นนั้นๆ เข้ามาพิจารณาเป็นข้อมูลแบบเชิงลึกให้กับลูกค้าได้อีกด้วย
  • โดยกำหนดขนาดของเงินลงทุนเริ่มต้นไว้ที่ 300,000 บาท และลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับผลกำไรที่เกิดขึ้นแล้ว (Realized Profit) ในทุก ๆ 6 เดือนได้ด้วย

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq05/2738932

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง