airbnb

Airbnb กำลังถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้บ้านเช่าสำหรับชาวเมืองท้องถิ่นมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งให้เรื่องนี้กลายเป็นกรณีศึกษาสำคัญ ถึงด้านมืดของ Sharing Economy ที่ชาวเมืองออสเตรเลีย

  • ซึ่งกำลังทำให้ชาวเมืองท้องถิ่นที่ไม่มีบ้านเป็นของตนเองประสบปัญหาเรื่องที่พักมากขึ้นทุกที
  • ปัจจุบันมีที่พักในออสเตรเลียปรากฏอยู่บน Airbnb แล้วกว่า 115,000 แห่ง ทั้งแบบบ้านหลัง หรือห้องเช่า โดยเฉพาะพื้นที่แถบชายหาดสวยงาม ได้มีการนำที่พักมาให้บริการ Airbnb เพิ่มจาก 300 แห่งเป็น 1,794 แห่งภายในปีเดียว
  • โดยผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ พบว่าในบรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดให้เช่าประมาณ 20,000 หลังของเมืองซิดนีย์นั้น มีถึง 12,000 แห่งที่เป็นการให้เช่าแบบทั้งหลัง
  • นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกล่าวว่า ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความน่ากังวลบางอย่าง ซึ่งการออกกฎหมายมาควบคุมแพลตฟอร์ม Airbnb อาจเป็นทางหนึ่งในการช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้

ที่มา : https://manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9600000062097

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง