บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 พร้อมนี้จะมีการปรับลดเงินเดือนพนักงานตั้งแต่ 10-50%

  • โดยการบินไทยให้เหตุผลเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
  • ซึ่งเงินช่วยเหลือของบริษัทนั้นจะจ่ายตามขั้นบันได นับอายุงานตามปกติ และมีเงินสบทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามปกติ
  • ขณะที่การลาออกของนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) การบินไทย จะมีผลวันที่ 11 เม.ย.นี้

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874058

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ