บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท.จัดทำรายงาน AOT Gateway Index Report เดือน ก.ค.60 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.

  • ซึ่งอยู่ที่ระดับ 144.2 เพิ่มขึ้น 5.4% จากระดับ 139.7 เมื่อเดือน มิ.ย. 60 สะท้อนให้เห็นว่า ความสามารถในการแข่งขันของทอท.ที่ยังคงเติบโตได้ดี และยังคงเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญของการเดินทางและการขนส่งสินนค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
  • สำหรับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของทอท. ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
  • ในรายงานได้มีการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของ ทอท.กับสนามบินชั้นนำในภูมิภาคอย่างของสิงคโปร์และมาเลเซีย
  • ปรากฎว่าในเดือน ก.ค. มีผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอท.จำนวน 6.5 ล้านคน สูงกว่าท่าอากาศยานของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
  • นับเป็นการสะท้อนว่า ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. มีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทย โดยถือเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในด้านการเดินทาง การขนส่ง ซึ่งช่วยสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในภาคการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq05/2719931

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง