AOT แจ้งงบไตรมาส 1/60-61 กำไร 6.21 พันล้านบาท เติบโต 22.33% ผลจากจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

  • โดย AOT มีกำไรสุทธิ 6,219.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.33% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 5,084.21 ล้านบาท
  • AOT ชี้แจงว่า กำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 1,918 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารโดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยานเพิ่มขึ้น 4.64% และ12.76% ตามลำดับ จึงมีผลให้รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก
  • ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 549.31 ล้านบาท หรือ 8.19% โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการปรับอัตราค่าตอบแทนโดยคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สิน

ที่มา : http://www.moneychannel.co.th/news_detail/20927/

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ