Malcolm-Turnbull-650x427

“มัลคอล์ม เทิร์นบูล” ออกมาประกาศชัยชนะการนับคะแนนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย!

  • มัลคอล์ม เทิร์นบู ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า รัฐบาลเสรีนิยมแห่งชาติของเขาได้รับรางวัลที่นั่งมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร
  • มีการนับคะแนนไปแล้ว 80% ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลได้ไปอย่างน้อย 74 ที่นั่งจาก 150 ที่นั่ง
  • ขณะที่พรรคแรงงานได้ไป 66 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้นำพรรคแรงงานได้ออกมากล่าวแสดงความยินดีต่อนายมัลคอล์ม เทิร์นบูล

ที่มา : http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-10/australia-s-turnbull-declares-victory-as-vote-count-continues

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง