นโยบายการค้า “ออสเตรเลีย” 10 ปีข้างหน้า ยังคงมุ่งไปที่ตลาดการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ “อาเซียน”

โดยประเด็นที่รัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาเป็นวาระลำดับต้น ๆ ได้แก่

  1. ขยับ GDP ต่อประชากรขึ้นมาอยู่ 10 อันดับแรกของโลก (ปัจจุบัน 13)
  2. ระบบการศึกษาระดับโรงเรียนต้องติด 1 ใน 5 อันดับแรกของโลก และมหาวิทยาลัย 10 แห่งของออสเตรเลีย จะต้องถูกจัดอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลก
  3. ตั้งเป้าติดกลุ่มประเทศที่สะดวกในการทำธุรกิจ 5 อันดับแรกของโลก พร้อมมีนวัตกรรมใน 10 อันดับแรกของโลก
  • นอกจากนี้รายงานยังระบุถึงการให้ความสำคัญกับความร่วมมือ “อินโด-แปซิฟิก” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าระหว่างกลุ่มประเทศ
  • ขณะที่นักวิเคราะห์เคยกล่าวไว้ว่า ความร่วมมืออินโด-แปซิฟิกถูกมองว่าเป็นความร่วมมือเพื่อคานอำนาจกับการขยายอิทธิพลจีน ที่กำลังผลักดัน “One Belt One Road” อย่างเต็มสูบ

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-93779

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ