ที่ประชุม BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ระดับ 0%

  • นายคุโรดะกล่าวว่า BOJ จะไม่ลังเลในการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป หากพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็น และจะยังคงสนับสนุนการจัดหาเงินทุนให้กับตลาดและภาคเอกชน
  • โดยได้ตัดสินใจคงมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนในวงเงินรวม 110 ล้านล้านเยน ตลอดจนเข้าซื้อหุ้นกู้ และตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น
  • ซึ่งกิจกรรมในภาคส่วนต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้เริ่มกลับมาดำเนินการอีกครั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ที่มา : https://www.ft.com/content/603af361-21ab-453d-adc0-e89fc5fc9579

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ