ธปท.จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกชุดพิเศษ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทุกชนิดราคาเป็นธนบัตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ชนิดราคา 20 บาท ชนิดราคา 50 บาท ชนิดราคา 100 บาท ชนิดราคา 500 บาท และชนิดราคา 1,000 บาท
  • โดย ธปท.สามารถพิมพ์เพิ่มได้ตลอดเวลาและไม่จำกัดจำนวน เพื่อให้ประชาชนทุกคนที่มีความต้องการสะสมธนบัตรที่ระลึกรับการจ่ายแลกได้อย่างทั่วถึง
  • ออกใช้หมุนเวียนพร้อมกันทุกชนิดราคา ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันเฉพาะกิจของรัฐ (แบงก์รัฐ) ตามที่กำหนดไว้
  • ทั้งนี้ธนบัตรชุดใหม่นี้จะมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16 และได้เพิ่มเติมลักษณะพิเศษ คือ การเรืองแสงบริเวณเบื้องหลังพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง

ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Pages/Banknotes_RemembranceKing_9.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/comm_KingRama9_Detail.aspx

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง