บางจากได้พิจารณาไม่ขยายมินิบิ๊กซีในสถานีบริการน้ำมัน เนื่องจาก มินิบิ๊กซีในสถานีบริการน้ำมันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร รวมถึงบริษัท บิ๊กซีฯไม่มีความเชี่ยวชาญในการขยายซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก

  • ทำให้บางจากมีแนวโน้มไม่ไปต่อกับมินิบิ๊กซี รวม 166 แห่งในปั๊มเมื่อหมดอายุสัญญา และจะหันมาขยายซูเปอร์มาร์เก็ต “สพาร์” แทน
  • ซึ่งบางจากมีนโยบายชัดเจนจะขยายซูเปอร์มาร์เก็ตสพาร์ ทดแทนอีก 55 แห่ง หลังขยายสาขาไป 25 แห่ง จากผลตอบรับที่ดีในแง่ของยอดขาย รวมถึงภาพลักษณ์ก็ดูมีความทันสมัยมากขึ้น
  • ขณะที่จำนวนปั๊มบางจากถูกพีทีจีเบียดร่วงมาอยู่อันดับ 2 แต่ยังครองมาร์เก็ตแชร์ไว้ได้ที่ 9.6% จึงมีแผนขยายปั๊มเพิ่ม 100 แห่งในปีนี้
  • ส่วนแผนการลงทุนปีนี้คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 185,000 ล้านบาท สำหรับขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยในส่วนของธุรกิจการตลาด ตั้งเป้าที่จะขยายสถานีบริการน้ำมันอีก 100 แห่ง บนถนนสายหลักและในหัวเมืองใหญ่

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-46137

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง