การโต้วาทีครั้งแรกระหว่างผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีจากทั้งสองพรรคจบลงด้วยความโกลาหล จากกลยุทธ์การโต้วาทีของ Trump ที่เน้นการพูดแทรกช่วงเวลาปราศรัยของอีกฝ่ายและโจมตีนาย Biden อย่างแข็งกร้าวและต่อเนื่อง

  • ซึ่งถือเป็นละเมิดกฎการแบ่งเวลาของการโต้วาที จนทำให้เกิดการปะทะคารมกันตลอดการโต้วาที โดยที่ผู้ดำเนินรายการก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เท่าที่ควร
  • นอกจากนี้ ยังทำให้นาย Biden แทบไม่สามารถใช้เวลาในการอภิปรายแนวคิดของตนได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าหัวข้อการโต้วาทีในรอบนี้จะเปิดช่องให้นาย Biden สามารถโจมตีคู่แข่งได้มากก็ตาม
  • อย่างไรก็ดี betting odd ซึ่งสะท้อนคาดการณ์ผลการเลือกตั้งหลังการโต้วาทีแสดงถึงคาดการณ์ที่ปรับสูงขึ้นว่านาย Biden จะชนะการเลือกตั้ง สอดคล้องกับผลการสำรวจผลการโต้วาทีที่มองว่านาย Biden ชนะในการโต้วาทีรอบแรก

ที่มา : https://www.realclearpolitics.com/elections/betting_odds/2020_president

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ