640x390_679540_1450754741

RS เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ช่วงหลังปิดตลาด ทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการซื้อหุ้น RS ผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่หรือ Big Lot

  • โดยเข้าซื้อจากตระกูลเชษฐโชติศักดิ์ คือ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาร์เอส จำนวน 49 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.85% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
  • ส่งผลให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอาร์เอสทันที
  • เหตุผลของการเข้ามาถือหุ้นครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ ชี้แจงว่า เป็นแผนการลงทุนระยะยาวตามนโยบายการลงทุน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆ เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ
  • ทั้งนี้ RS แจ้งว่า ธนาคารกรุงเทพนั้นเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มบริษัทอาร์เอส มากว่า 30 ปี ทำให้ทางธนาคารกรุงเทพนั้นมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ RS ดีอยู่แล้ว ยิ่งโดยเฉพาะธุรกิจสื่อที่เป็นธุรกิจหลัก

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ