ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินในการประชุมวันนี้ พร้อมกับปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2560

  • คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1%
  • ขณะเดียวกันคณะกรรมการ BOJ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของญี่ปุ่นในปีงบประมาณ 2560 ขึ้นสู่ระดับ 1.8% จากระดับ 1.6%
  • พร้อมประกาศปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อปีงบประมาณ 2560 ลงเหลือ 1.1% จากระดับ 1.4% รวมทั้งประกาศเลื่อนเวลาในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ออกไปเป็นช่วงปีงบประมาณ 2562

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq27/2681736

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง