คุโรดะแถลง BOJ จะไม่ลังเลในการใช้นโนบายผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมหากจำเป็น ซึ่งหมายความว่า BOJ มีความพร้อมที่จะขยายโครงการเงินกู้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็น

  • ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะพิจารณา 3 ทางเลือกที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ การขยายโครงการพิเศษเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด การปรับลดเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และการขยายวงเงินซื้อกองทุน ETF
  • ส่วนในเรื่องเป้าหมายด้านราคานั้น คุโรดะคาดว่า เมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวรวดเร็วขึ้น อัตราเงินเฟ้อก็จะดีดตัวขึ้นด้วย โดยยังคงยึดมั่นในเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2%
  • ทั้งนี้ BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ -0.1% พร้อมกับคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ไว้ที่ระดับ 0%

ที่มา : https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/16/business/boj-financing-companies-coronavirus/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ