จีนตอบโต้มาตรการลงโทษของสหรัฐอย่างต่อเนื่อง ออกระเบียบใหม่ปกป้องบริษัทจีนจากกฎหมายต่างชาติที่ไม่เป็นธรรม 

  • พร้อมอนุญาตให้ศาลจีนลงโทษบริษัททั่วโลกที่ปฏิบัติตามข้อจำกัดของต่างชาติได้
  • มาตรการเหล่านี้จะมีผลโดยทันที และถึงแม้ว่าไม่ได้มีการพูดถึงสหรัฐโดยตรง แต่จีนได้ร้องเรียนมานานเกี่ยวกับการใช้กฎหมายนอกอาณาเขตของสหรัฐฯ
  • ระเบียบใหม่ยังอนุญาตให้บริษัทหรือพลเมืองของจีนฟ้องเรียกค่าเสียหายในศาลจีนได้ หากเสียประโยชน์เพราะการใช้กฎหมายของต่างชาติ และอาจทำให้บริษัททั่วโลกถูกฟ้องร้องตามกฎหมายในจีนฐานทำตามมาตรการลงโทษของสหรัฐได้

ที่มา : https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-09/china-issues-rules-to-protect-firms-citizens-from-foreign-laws

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ