GDP จีนในไตรมาสที่ 2/2020 ขยายตัว 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.5%

  • แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนสามารถเอาชนะผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้ในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงแรงผลักดันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป
  • ทั้งนี้เนื่องจากหลายประเทศได้ใช้มาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งทำให้อุปสงค์ทั่วโลกชะลอตัว อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของจีนในอนาคต
  • ขณะที่อัตราว่างงานในเมืองลดลงอยู่ที่ระดับ 5.7% อย่างไรก็ตามยอดค้าปลีกของจีนยังคงชะลอตัว หลังติดลบ 1.8% ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัว 0.5% ในไตรมาสนี้

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/07/16/china-economy-beijing-reports-q2-2020-gdp.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ