รัฐบาลจีนได้ร่างกฎหมายควบคุมแร่ดังกล่าวมากขึ้น โดยจัดโควตาการผลิตแร่แรร์เอิร์ธในประเทศรวมถึงการกำกับดูแลการลงทุน

  • ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐทวีความรุนแรงมากขึ้น
  • การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหลายบริษัทที่ผลิตสินค้าโดยการใช้แร่แรร์เอิร์ธจากประเทศจีนซึ่งรวมถึงบริษัทของสหรัฐด้วยเช่นกัน
  • ทั้งนี้สหรัฐเป็นประเทศแรกๆ ที่ริเริ่มนำแรร์เอิร์ธมาใช้ในอุตสหกรรม แต่จีนเป็นประเทศที่มีแร่ชนิดดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถผลิตได้ในสัดส่วนสูงถึง 90% ของกำลังการผลิตทั้งโลก

ที่มา : https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/17/business/china-rare-earths/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ