20160125_CHINA-MARKETS-OUTFLOWS_01_620_413_100

จีนเผยตัวเลขเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.21 ล้านล้านดอลลาร์

  • เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนเพิ่มขึ้นตามการแข็งค่าของเงินเย็น หลังจากเหตุการณ์ Brexit
  • โดยเงินเย็นที่จีนถือเป็นเงินทุนสำรองนั้นมีการเพิ่มขึ้นถึง 7.3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน
  • ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารกลางของจีนกล่าวในการแถลงข่าววันนี้

ที่มา : http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-07/china-reserves-rise-on-valuation-as-brexit-boosts-haven-demand

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง