จีนประกาศยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้านำเข้าจากสหรัฐจำนวนทั้งสิ้น 79 รายการ โดยจะมีระยะเวลา 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม เป็นต้นไป ก่อนหน้านี้จีนตกลงที่จะซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐเพิ่มขึ้นในข้อตกลงการค้าฉบับแรก

  • การประกาศยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้านำเข้าจากสหรัฐครั้งนี้ยังรวมไปถึงแร่ต่างๆ รวมไปถึงแร่หายาก ซึ่งมูลค่านำเข้าสินค้า 79 รายการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีนไม่ได้ระบุว่ามีมูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่
  • สำหรับข้อตกลงการค้าฉบับแรก จีนจะเพิ่มการซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐมูลค่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปีแรกจีนจะซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 77,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนที่ในปีถัดมาจะซื้อสินค้าและบริการอีก 123,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ด้านประธานาธิบดีสหรัฐยังได้ให้สัมภาษณ์ว่า การขึ้นภาษีนำเข้าสินค้า ถือว่าเป็นเครื่องมือต่อรองในการเจรจาที่ดีที่สุด แต่ก็เป็นเกมที่มีความซับซ้อน และเขากล่าวอะไรได้ไม่มากนัก

ที่มา : https://brandinside.asia/china-waive-tariff-from-us-79-products-include-rare-earth-effective-1-years/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ