ภาพจาก : BBC Thai

ปธน.สี จิ้นผิง ขึ้นกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนพรรคจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนว่า จะเดินหน้ากำจัด “เชื้อไวรัสภายในพรรค” ซึ่งหมายถึงการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป จนกว่าจะหมดสิ้น

  • พร้อมระบุถึงผลงานความสำเร็จต่าง ๆ ในสมัยที่ผ่านมา และชี้ว่าสังคมนิยมแบบจีนได้เข้าสู่ “ยุคใหม่” ที่จีนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจชาติหนึ่งของโลกแล้ว และยังกล่าวสั้นๆ ถึงแผนการ “มุ่งสู่ความเป็นสมัยใหม่แบบสังคมนิยม” ที่ตั้งใจให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ในปี 2020 และ 2035
  • การประชุมครั้งนี้ยังกำหนดทิศทางของแนวนโยบายที่จะใช้ในการบริหารประเทศต่อไปอีก 5 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าเมื่อสิ้นสุดการประชุมในสัปดาห์หน้า จะมีการเผยชื่อคณะกรรมการประจำกรมการเมือง หรือ โปลิตบูโร
  • ทั้งนี้การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีขึ้นทุก 5 ปี เพื่อกำหนดตัวผู้นำและบรรดาผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์ชุดใหม่ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งในวาระต่อไป ซึ่งคาดกันว่านายสีจะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปอีกสมัย

ที่มา : http://www.bbc.com/thai/international-41662428

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง