%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เผย ที่ผ่านมามีการปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ (แบงก์) มาเป็นระยะ และคาดว่าจะมีการปิดสาขาอย่างต่อเนื่องตลอดปีนี้และปีหน้า

  • การปิดสาขามีสาเหตุจากการต้องปรับตัวรับกับรูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น ที่ผ่านมาต้นทุนสาขาของแบงก์สูงกว่าช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก
  • ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ปิดสาขาไปแล้ว 42 สาขา เทียบกับสิ้นปีก่อนหน้ามีทั้งหมด 7,059 แห่ง ลดลงเหลือ 7,017 แห่ง ในเดือนต.ค.59
  • ภาพรวมการปิดตัวสาขา มีการกระจุกตัวในเขตกรุงเทพฯมากที่สุด โดยช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา กรุงเทพฯมีสาขาลดลง 27 แห่ง ภาคกลางลดลง 8 แห่ง ภาคใต้ลดลง 3 แห่ง ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ลดลงภาคละ 2 แห่ง
  • 5 อันดับธนาคารพาณิชย์ที่ปิดสาขา ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559

ไทยพาณิชย์         ปิดไปแล้ว 38 สาขา
ซีไอเอ็มบี ไทย     ปิดไปแล้ว 31 สาขา
ธนชาต                 ปิดไปแล้ว 16 สาขา
กสิกรไทย             ปิดไปแล้ว 5 สาขา
ยูโอบี                   ปิดไปแล้ว 2 สาขา

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1479375481

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง