จีนได้เริ่มการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลอ่าวเจียวโจวแห่งที่สอง ในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

  • ซึ่งเมื่อสร้างแล้วเสร็จ อุโมงค์แห่งนี้จะกลายเป็นอุโมงค์รถวิ่งใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลกด้วยระยะทางเกือบ 16 กิโลเมตร
  • อุโมงค์ดังกล่าวเป็นแบบเลนสวน 6 เลน ระยะทาง 15.89 กิโลเมตร ซึ่งยาวกว่าอุโมงค์ Ryfylke ของนอร์เวย์ (14.3 กิโลเมตร)
  • ทั้งนี้บริษัท Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้ ได้เริ่มวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลอ่าวเจียวโจวแห่งที่สองตั้งแต่ปี 2555

ที่มา : https://www.prnewswire.com/no/pressemeldinger/แ-subsea-road-tunnel-begins-890379277.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ