สื่อต่างประเทศรายงานว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายในอเมริกาเปลี่ยนเเปลงไปอย่างมาก ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย การเดินทาง เเละอาหาร

  • โดยการใช้จ่ายทั้งสามส่วนนี้ ในปี 2015 คิดเป็น 65% ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้บริโภคใช้จ่ายต่อปี มูลค่าราวๆ 32,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี
  • เมื่อเทียบกับปี 2014 ที่มีมูลค่า 18,000 เหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 6 เเสนบาทต่อปี โดยเป็นการเน้นใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพ การพักผ่อน ความบันเทิง รวมไปถึงการศึกษา
  • ทั้งนี้ในรายงานยังระบุว่า สินค้าด้านการบริโภค อาหาร ยาสูบ เสื้อผ้า มีอัตราการใช้จ่ายที่ลดลง

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-10178

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง