ทรัมป์ ได้ออกมาประกาศว่าจะระงับเงินช่วยเหลือองค์การอนามัยโลก (WHO) เนื่องจากเห็นว่า WHO มีการจัดการที่ไม่ดีและปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาด

  • มีรายงานข่าวว่าทีมที่ปรึกษาประธานาธิบดีทรัมป์ หลายคนเห็นร่วมกันว่า จีนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและประกาศแนวทางของ WHO จนทำให้ระยะแรกที่มีการแพร่ระบาด WHO ประเมินผิดพลาดว่าการแพร่ระบาดสามารถควบคุมได้และไม่เป็นภัยต่อโลก
  • รวมถึงก่อนหน้านี้ WHO มีแนวคิดที่ขัดแย้งกับมาตรการของประธานาธิบดีในการปิดรับผู้เดินทางจากจีน
  • อย่างไรก็ตาม การประกาศระงับการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวได้รับเสียงต่อต้านจากหลายฝ่ายทั้งจากในและนอกสหรัฐฯ โดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหลายประเทศ อาทิ เยอรมนี ไอร์แลนด์ รัสเซีย ได้ออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าว

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/04/15/coronavirus-democrats-warn-trump-on-world-health-organization-funding.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ