เกาหลีใต้ แถลง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมาถึง 1,078 คน

  • ทำให้ตอนนี้เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 45,422 คน ซึ่งมากที่สุดตั้งแต่การระบาดระลอกแรกเมื่อช่วงเดือนก.พ. ที่ผ่านมา
  • อย่างไรก็ตามการระบาดครั้งใหม่ทำให้หน่วยงานทางการแพทย์เกาหลีใต้ลงตรวจตามพื้นที่ต่าง ๆ ทำการตรวจสอบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือไม่ ซึ่งทางการคาดว่าอาจจะพบผู้ติดเชื้อถึง 1,200 คนต่อวัน
  • “ชุง เซ คยุน” นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ กล่าวว่า ทางรัฐบาลเตรียมที่จะแจกจ่ายวัคซีนช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 โดยที่วัคซีนเหล่านี้จะเพียงพอสำหรับประชากร 44 ล้านคนทั่วประเทศ

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-575015

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ