ที่ประชุมครม. เผยการจัดหาวัคซีน COVID-19 เพิ่มเติม ในกรณีเร่งด่วนกับบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค จำนวน 2 ล้านโดส วงเงินจัดสรร 1,228 ล้านบาท

  • ซึ่งวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนจาก อย. ของประเทศจีน และของประเทศไทยเป็นผู้อนุมัติ โดยองค์การเภสัชกรรมจะเป็นผู้นำเข้า และกรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดซื้อ และกระจายสู่ประชาชน
  • โดยวัคซีน 2 ล้านโดสแรกที่จะนำเข้ามาในปี 2564 จะเริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ. 2 แสนโดส เดือนมี.ค. 8 แสนโดส และเดือน เม.ย. 1 ล้านโดส โดยประชาชน 1 คนต้องได้รับการฉีดทั้งหมด 2 โดส
  • ขณะที่ในเดือน เม.ย. 2564 จะได้วัคซีนเพิ่มอีก 1 ล้านโดส โดยจะฉีดเข็มที่ 2 ให้กลุ่มที่ฉีดใน 8 แสนโดสแรกประมาณ 6 แสนคน ส่วนอีก 4 แสนโดสจะให้บุคลากรด้านอื่นๆ เพิ่มเติม

ที่มา : https://www.moneyandbanking.co.th/article/covidvaccine-05012021

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ