หุ้นกู้สิงคโปร์

จากการที่บริษัท ออสกรุ๊ป จากออสเตรเลีย และบริษัท ออตโต มารีน ของสิงคโปร์ ได้ยื่นเรื่องขอเลื่อนกำหนดชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป ซึ่งนับเป็นรายที่ 10 แล้ว ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา

  • ผลกระทบนี้มาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงาน ซึ่งบริษัทดังกล่าวนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ได้รับผลกระทบไปเต็มๆ
  • จึงเป็นที่มาให้บริษัท ออสกรุ๊ป ที่รับผลกระทบโดยตรงนั้นเกิดการขาดทุน โดยมีส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 106% เทียบกับอัตราเฉลี่ย เช่นเดียวกับบริษัท ออตโต มารีน ที่ขอยื่นเรื่องออกไปในเดือน ก.ค.นี้ จากผลกระทบเดียวกัน
  • ทั้งนี้ หนี้เสียของภาคเอกชนสิงคโปร์พุ่งขึ้นแตะ 2.25% ในปี 2558 ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2552
  • ทำให้อาจมองได้ว่าปีนี้เศรษฐกิจ สิงคโปร์ ยังคงน่าเป็นห่วงและต้องจับตามองกันต่อไป

ที่มา : http://www.posttoday.com/world/news/443711

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง