eunoenglish

ภาษาอังกฤษอาจถูกปลดออกจากหนึ่งในภาษาราชการของอียู!

  • จากการลงประชามติให้ถอนอังกฤษออกจากอียู อาจส่งผลให้ภาษาอังกฤษถูกถอดออกจากการเป็นภาษาราชการด้วย
  • เนื่องจากอียูมีภาษาทางการอยู่ 24 ภาษา โดยมีกฎว่าชาติอียูทุกประเทศมีสิทธิแจ้งภาษาราชการได้ 1 ภาษา ซึ่งไม่มีประเทศไหนแจ้งว่าต้องการใช้ภาษาอังกฤษ
  • แต่อย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดทางการศึกษา และราชการในทั่วยุโรปอยู่ดี

ที่มา : http://www.politico.eu/article/english-will-not-be-an-official-eu-language-after-brexit-senior-mep/

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง