สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง โดย กกต. ได้วางไทม์ไลน์เลือกตั้งดังนี้

  • ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานการติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกต.เห็นว่าเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาในการเลือกตั้ง ส.ส. คือเรื่องการคำนวณจำนวน ส.ส. ภายหลังการเลือกตั้ง
  • ส่วนกรอบเวลาเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.นั้น ได้กำหนดคร่าวๆ ว่า ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค.2561
  • จากนั้น กกต.จะออกระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ได้ในช่วงต้นเดือน เม.ย.2561 ก่อนแบ่งเขตเลือกตั้ง จากนั้นช่วงวันที่ 9 มิ.ย.2561 คาดว่า กกต.จะสามารถประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร วันเวลาและสถานที่ในการจับสลากของพรรคการเมือง การเสนอชื่อนายกฯ รวมไปถึงการยื่นบัญชีสมัครแบบบัญชีรายชื่อ
  • สำหรับการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อนั้น วางกรอบไว้ในช่วงวันที่ 2-6 ก.ค.2561 ขณะที่การจัดการเลือกตั้งตามกรอบเวลาดังกล่าววางไว้ในวันที่ 19 ส.ค.2561

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/180921

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง