รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในสหภาพยุโรป ได้มีการทดสอบความสามารถในการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ ผ่านเกมส์สงครามออนไลน์เป็นครั้งแรก

  • โดยรัฐมนตรีแต่ละประเทศจะต้องทำการทดสอบเป็นเวลา 90 นาทีผ่านเกมส์ออนไลน์เสมือนจริง ซึ่งแต่ละคนต้องพยายามแก้วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง 90 นาที โดยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเน้นกลยุทธ์ต่างๆ เมื่อเกิดวิกฤต
  • สิ่งนี้คล้ายกับหนังเรื่อง Enders Game ที่สร้างความน่าสนใจโดยเนื้อเรื่องคือ การเกณฑ์เด็กที่มีความชำนาญด้านต่างๆในการต่อสู้ในเกมส์ เพื่อมาฝึกให้พร้อมสู้รบกับศัตรู โดยเป็นการฝึกผ่านการทำสงครามผ่านเกมส์รูปแบบต่างๆเป็นการจำลองเสมือนจริง
  • ไม่เพียงแค่สหภาพยุโรปที่ตื่นตัว ด้านสหรัฐอเมริกามีการตั้งกองบัญชาการไซเบอร์ ขึ้นเมื่อปี 2009
  • การตื่นตัวของแต่ละประเทศคงเป็นผลจากข่าวคราวการแฮกระบบของเหล่าแฮกเกอร์ที่นับวันยิ่งเหิมเกริมและมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ จากที่บริษัทใหญ่ๆต่างตกเป็นเหยื่อของเหล่าแฮกเกอร์ นี่อาจเป็นสัญญาณที่ทำให้ทุกฝ่ายทั่วโลกหันมาให้ความสนใจในการก่อการร้ายทางไซเบอร์ก็ว่าได้
  • อย่างประเทศไทยเองก็มีศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ ไทยเซิร์ต (Thailand Computer Emergency Response Team หรือ ThaiCERT)
  • ทั้งนีี้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 33 ในประเทศที่ตกเป็นเป้าโจมตีทางไซเบอร์จาก 250 ประเทสทั่วโลก คำถามคือ เราตื่นตัวกันพอหรือยังเมื่อเทียบกับนานาประเทศทั่วโลก

Source : กรุงเทพธุรกิจ
ที่มา : http://daily.bangkokbiznews.com/detail/309320