ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. นี้ เป็นต้นไป กรมสรรพากรจะดำเนินคดีอาญากับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอม และหากพบว่า สำนักงานบัญชีให้ความร่วมมือกระทำผิด เช่น หาใบกำกับภาษีปลอมให้ ก็จะดำเนินคดีอาญาด้วย

  • โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ต่อใบกำกับภาษีปลอม 1 ใบ หากใช้ใบกำกับภาษีปลอม 10 ใบ ก็รวมเป็น 70 ปี แต่กฎหมายให้จำคุกรวมแล้วไม่เกิน 20 ปี
  • ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา กรมสรรพากรมีระเบียบปฏิบัติ ว่า ผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอมไม่เกิน 75% ของใบกำกับภาษีทั้งหมด หากยอมมาชำระภาษีให้ครบ จะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา แต่กลับพบว่า ปัญหาใบกำกับภาษีปลอมก็ไมได้ลดลงเลย
  • ส่วนความคืบหน้าการจัดเก็บภาษี E-Commerce กรมสรรพากรได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีรับฟังความเห็น โดยในเบื้องต้นกำหนดเพดานที่ 15% และคาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์ทั้งหมดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเสนอกระทรวงคลังพิจารณา

ที่มา : http://www.moneychannel.co.th/news_detail/17922/

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง