ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศสัดส่วน common equity tier 1 (CET1) capital requirement สำหรับธนาคารขนาดใหญ่ที่มีขนาดสินทรัพย์สูงกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63

  • ซึ่งในการประกาศนั้นแต่ละธนาคารจะต้องคง minimum capital requirement ที่ร้อยละ 4.5 บวกกับ stress capital buffer (SCB) และ GSIBs surcharge ในอัตราที่แตกต่างกันไปตามผล stress test ที่ผ่านมา
  • อย่างไรก็ดี Fed จะยังนำข้อเสนอจากแต่ละฝ่ายมาปรับปรุงแบบจำลองที่ใช้ในการ stress test ในลำดับต่อไป โดยทางสถาบันการเงินต่างมองว่าการดำเนิน stress test ในปีนี้มีความเฉพาะตัวกว่าที่ผ่านมา
  • ขณะที่ในกลุ่มธนาคารต่างชาตินั้น ธนาคารที่ต้องคง CET1 capital requirement สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Deutsche Bank (12.30%), Credit Suisse (11.40%) และ UBS (11.20%)

ที่มา : https://www.americanbanker.com/news/fed-publishes-big-bank-capital-requirements-tied-to-stress-test-buffer

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ