ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศปรับเกณฑ์การคำนวณ Supplementary leverage ratio (SLR) ของสถาบันการเงิน ให้เป็นการชั่วคราวถึงสิ้น มี.ค. 2021

  • ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถของ สง. ในการปล่อยสินเชื่อให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ และช่วยลดความตึงตัวในตลาดพันธบัตรรัฐบาล
  • โดย Fed เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา งบการเงินของสถาบันการเงิน มีขนาดใหญ่ขึ้นจากการเร่งเบิกสินเชื่อของภาคธุรกิจ และมีเงินฝากกลับเข้ามาในระบบมากขึ้น พร้อมกับปริมาณเงินฝากของสถาบันการเงินที่ Fed เพิ่มขึ้นตามการเข้าซื้อสินทรัพย์ จนทำให้กระทบต่อการทำหน้าที่เป็นตัวกลาง และต่อภาวะสภาพคล่องในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
  • ดังนั้น จึงเห็นควรให้ยกเว้นการนับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเงินฝากที่ Fed ออกจากการคำนวณ total leverage exposure ซึ่งเป็นตัวหาร (denominator) ที่ใช้ในการคำนวณ SLR (tier 1 capital/total leverage exposure) เป็นการชั่วคราว

ที่มา : https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-fed-banks/federal-reserve-temporarily-eases-some-bank-leverage-requirements-idUSKBN21J6VN

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ