The Federal Reserve Board Chairwoman Janet Yellen speaks during a discussion with the President of the British Academy Nicholas Stern during The British Academy President's Lecture in London

ประธานเฟด ตอบคำถามในการประชุมที่ลอนดอนว่า เธอไม่เชื่อว่าจะเห็นวิกฤตการเงินรอบใหม่อย่างน้อยในช่วงที่เธอยังมีชีวิตอยู่ เพราะระบบธนาคารได้รับอานิสงส์จากการปฏิรูปที่ได้ทำมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตการเงินในปี 2007-2009

  • เธอกล่าวว่ามันคงจะแย่มาก ถ้าผลของการปฏิรูปในภาคบริการการเงินที่ได้ทำมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตการเงินจะถูกยกเลิกทิ้งไป
  • ขณะที่ ทรัมป์ ได้ประกาศในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งไว้ว่าเขาจะตัดลดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในระบบธนาคารออก
  • ซึ่ง เยลเลน ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับทรัมป์ แต่บอกว่าเธอมีความสัมพันธ์ทางด้านการทำงานที่ดีกับรัฐมนตรีการคลัง สตีฟ มนูชิน
  • โดยเธอย้ำความเห็นของเธอที่เคยพูดไว้ว่า เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างช้าๆแบบค่อยเป็นค่อยไป
  • สุดท้าย เมื่อถูกผู้ฟังคนหนึ่งถามถึงราคาหุ้นของสหรัฐในปัจจุบัน เธอตอบว่า ตามมาตรฐานทั่วไป ราคาของสินทรัพย์บางประเภทดูกำลังอยู่ในระดับสูง แต่เรื่องนี้ก็ไม่แน่เสมอไป

ที่มา : https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-yellen-idUSKBN19I2I5

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง