ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00-1.25 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ พร้อมทั้งประกาศเริ่มดำเนินนโยบาย Balance sheet normalization ในเดือนตุลาคม

  • โดย FOMC มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับปานกลาง ด้วยแรงสนับสนุนจากการจ้างงานที่ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่มีมุมมองด้านอัตราเงินเฟ้อเช่นเดียวกับการการประชุมครั้งก่อนหน้า
  • นอกจากนี้ คณะกรรมการเสริมว่าผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนต่างๆ ในช่วงที่ผ่านเป็นเพียงปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจในเชิงชั่วคราวเท่านั้น
  • สำหรับรายงาน Economic Projections นั้น คณะกรรมการไม่มีการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือ “Dot Plot” จากการประชุมเดือน มิ.ย. อย่างมีนัยสำคัญ
  • โดยคงการคาดการณ์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปีนี้ และ 3 ครั้งในปี 2018 ขณะที่มีการปรับลดจำนวนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2019 ลงเหลือเพียง 2 ครั้ง และมีการปรับลด Long run estimate ลงอีกร้อยละ 0.25
  • สำหรับหลักการและแผนการดำเนินการด้าน Policy Normalization นั้น รายละเอียดของแนวทางการดำเนินนโยบาย Balance sheet normalization ข้างต้นสอดคล้องกับแผน “Addendum to the Policy Normalization Principles and Plans” ที่ประกาศในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. นี้เป็นต้นไป

Source: BOTSS

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง