ฝรั่งเศสห้ามไม่ให้บริษัท Huawei ของจีน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ 5G ของประเทศอย่างสิ้นเชิง

  • รวมถึงจะไม่อนุญาตให้บริษัท Huawei เข้าถึงระบบการสื่อสารหลักของฝรั่งเศส เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน อาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
  • ขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะมีการไตร่ตรองบทบาทของ Huawei อย่างระมัดระวัง
  • อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีน เรียกร้องฝรั่งเศส อย่าปิดกั้น “หัวเว่ย” เข้าร่วมวางโครงสร้าง 5G โดยขอให้ฝระ่งเศสเห็นแก่ผลประโยชน์แห่งชาติ โดยไม่ต้องสนใจแรงกดดันจากใคร

ที่มา : https://www.aljazeera.com/ajimpact/france-huawei-ban-5g-telecom-firms-urged-200706010016363.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ