ธนาคารกลางกลุ่ม G-7 เปิดประชุมลับให้การสนับสนุน Bitcoin เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่สามารถถือไว้ในทุนสำรองระหว่างประเทศ คาดเริ่มดำเรินการได้ในปี 2018

  • โดยเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งส่วนที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะอนุญาตเป็นการในการเข้าซื้อขายสกุลเงินดิจิตัล หรือ Cryptocurrency ได้อย่างถูกต้อง
  • ขณะที่ Bitcoin กำลังไดัรับการสนับสนุนในการซื้อขายอย่างถูกต้องทางกฎหมายมากขึ้น ท่ามกลางความผันผวนจากการเก็งกำไรอย่างสูง
  • โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าทั้ง CBOE และ CME เปิดให้ Bitcoin ซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาด Cryptocurrency เปิดซื้อขายอย่างร้อนแรง
  • ทั้งนี้ช่วงจองราคาซื้อและขาย (bid-offer) มีการเสนอในส่วนต่างที่ห่างกันถึง 1,200 ดอลลาร์!!

ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/378590262/