GameStop หุ้นร้านค้าปลีกเกมเก่าแก่โลกเคยลืม ถูกเทรดเดอร์ในเวปบอร์ด Reddit ช่วยกันปั่นราคาหุ้นผ่านแอป Robinhood จนราคาโตพรวดผิดปกติ จนอาจเกิดฟองสบู่จน กลต. ต้องจับตามอง

  • ซึ่งให้ราคาหุ้นนั้นเด้งขึ้นมาถึง 40 เท่าภายในเวลา 6 เดือน และขึ้น 4 เท่าภายในเพียง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มกองทุนใหญ่ๆ ที่มองไม่เห็นการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ ขาดทุนอย่างหนักจากการ Short หุ้นดังกล่าว
  • ขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในสหรัฐได้แสดงความไม่พอใจที่สื่อเศรษฐกิจและการลงทุนใหญ่ๆ เช่น CNBC คอยหนุนหลังนักลงทุนรายใหญ่ และบริษัทลงทุนรุ่นเก่า จนมองข้ามคนรุ่นตน
  • ทั้งนี้สงครามระหว่างนักลงทุนรายย่อยกับกองทุนรุ่นใหญ่ใน Wall Street จาก GameStop ได้กระจายตัวไปในหุ้นอื่นๆ แล้ว เช่น AMC, KOS, Blackberry, Tootsie เป็นต้น

ที่มา : https://www.facebook.com/OilTraderKP/
https://www.posttoday.com/world/643891

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ