สศช. หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยตัวเลขอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ไตรมาส 3/60 ขยายตัว 4.3% สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส และถือว่าขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

  • ปัจจัยสนับสนุนมาจากการส่งออกสินค้า และการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐบาล และการลงทุนรวม ส่งผลให้โดยรวมแล้วในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.60) เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 3.8%
  • ขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นตามทิศทางการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และปัจจัยสนับสนุนจากเงินทุนไหลเข้าจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินลงทุนในตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติ
  • อย่างไรก็ดี สภาพัฒน์ได้ปรับคาดการณ์ GDP ของไทยทั้งปี 60 เป็นขยายตัว 3.9% จากเดิมที่คาดไว้ในช่วง 3.5-4.0% หรือค่ากลางที่ 3.7% และคาดการณ์ GDP ในปี 61 จะเติบโตในช่วง 3.6-4.6%

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq03/2742836

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง