germany-3

สำนักงานสถิตแห่งชาติเยอรมนีเผยว่า เยอรมนีบรรลุเป้าหมายงบประมาณเกินดุล 1.85 หมื่นล้านยูโร ในครึ่งแรกของปี 2559

  • เนื่องมาจากนโยบายลดการใช้จ่าย ตัวเลขการจ้างงานที่ปรับตัวขึ้น และเศรษฐกิจที่แข็งแรงขึ้น
  • ซึ่งตัวเลขรายได้สาธารณะของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 4.2% (6.929 แสนล้านยูโร) ขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้น 3.6% (6.744 แสนล้านยูโร) เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
  • โดยแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลมาจากการจัดเก็บภาษี ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.8% (3.651 แสนล้านยูโร)
  • ส่งผลให้รัฐบาลมีเงินเพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้น และพร้อมมุ่งสู่เป้าหมายงบประมาณสมดุลในอีก 4 ปีข้างหน้า

German budget surplus swells to €18.5bn

Germany recorded a €18.5bn budget surplus in the first half of 2016, beating expectations and giving chancellor Angela Merkel’s plenty of financial wiggle room ahead of next year’s crucial parliamentary elections.

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ft.com/fastft/2016/08/24/german-budget-surplus-swells-to-e18-5bn/

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง