โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงการณ์ระบุว่าจะระงับสิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสินค้าทั้งหมดจำนวน 231 รายการของประเทศไทยภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)

  • ซึ่งครอบคลุมสินค้าจำพวกอาหารทะเลบางชนิด ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด มูลค่ากว่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยให้เริ่มต้นมีผลวันที่ 30 ธันวาคมนี้
  • โดยอ้างว่าประเทศไทยนั้น ยังไม่ให้ความมั่นใจว่าจะเปิดโอกาสให้สหรัฐฯ เข้าถึงตลาดประเทศไทยอย่างเท่าเทียม รวมไปถึงประเด็นการปกป้องสิทธิแรงงานในประเทศไทย ที่ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร
  • ทั้งนี้ตลอดสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เปราะบางเรื่อยมา จากการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งโค้งสุดท้ายก่อนหมดวาระก็ยังตัดสิทธิ GSP สินค้าไทยถึง 2 ครั้งในปี 2563

ที่มา : https://www.posttoday.com/economy/news/637084

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ