นักลงทุนถอนเงินออกจาก Hedge funds ในไตรมาสที่ 1 รวมทั้งสิ้น 33,000 ล้านดอลลาร์ นำโดยกลุ่ม Macro Hedge funds ที่ลงทุนทั้งในตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าโภคภัณฑ์ตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง

  • โดยกองทุนกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนเงินออกประมาณ 2 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมดหรือ 22,000 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีผลประกอบการดีที่สุด
  • ขณที่ Bridgewater Associates ของ Ray Dalio ก็ตกต่ำเช่นกันโดยมูลค่าของสินทรัพย์ในกองทุน Pure Alpha ลดลงประมาณหนึ่งในห้าในช่วงไตรมาสแรก
  • ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 มูลค่าสินทรัพย์โดยรวมของ Hedge funds ปรับลดลง 333,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับผลจากตลาดหุ้นที่ปรับลดลงและตราสารหนี้เอกชนที่ส่วนต่างด้านเครดิตปรับกว้างขึ้น
  • อย่างไรก็ตาม Hedge funds บางรายเริ่มระดมทุนเพิ่มเพื่อลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเนื่องจากมองว่าราคาปัจจุบันต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

ที่มา : https://www.ft.com/content/296cb7cc-f1a2-4a03-a622-cc2aff8ca214

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ