india

รัฐบาลอินเดียประกาศมีแผนจะอพยพชาวอินเดียที่ถูกเลิกจ้างในซาอุดิอาระเบีย ที่ไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านกลับประเทศ

  • ซึ่งคนงานที่ถูกว่าจ้างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานอยู่กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ซาอุดีอาระเบีย และถูกนายจ้างลอยแพ
  • เนื่องมาจากภาวะเศษฐกิจที่ชะลอตัว ที่เกิดจากราคาน้ำมันในตลาดโลกตกต่ำ
  • ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Sushma Swaraj กล่าวว่า รัฐบาลกำลังพยายามจัดเตรียมเอกสารสำหรับช่วยเหลือคนที่งานตกงานแต่ไม่สามารถกลับอินเดียได้ โดยคาดว่ามีจำนวนถึง 10,000 คน

India to evacuate laid-off workers from Saudi Arabia

India’s government said Monday it plans to evacuate thousands of Indian workers who have lost their jobs in Saudi Arabia and cannot afford to pay for a flight home.
The workers were mostly employed by Saudi construction companies and were laid off amid a slowdown in the industry caused by low global oil prices.
External Affairs Minister Sushma Swaraj said the government is trying to arrange exit documents for those workers who wish to return to India.

อ่านต่อได้ที่ : http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3717918/India-evacuate-laid-workers-Saudi-Arabia.html

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง