นาย นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ประกาศทุ่มงบประมาณ 1.6 หมื่นล้านรูปี (8.1 พันล้านบาท) ในโครงการทำให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ภายในปี 2018 ซึ่งจะครอบคลุมกว่า 40 ล้านครัวเรือนในชนบทและในเมือง หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากร

  • นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีเป้าหมายให้ไฟฟ้าใช้ฟรีแก่ครอบครัวยากจน โดยอาศัยข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
  • ทั้งนี้ ประชากรอินเดีย 300 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 1.3 พันล้านคน ยังไม่เข้าถึงระบบจำหน่ายไฟฟ้าของรัฐ โดยโครงการนี้มุ่งเป้าไปที่ชนบทของอินเดีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ
  • ชาวชนบทอินเดียจำนวนมากยังใช้ตะเกียง ซึ่งใช้เชื้อเพลิงคือเคโรซีน หรือน้ำมันก๊าด ซึ่งโครงการนี้ก็มุ่งหวังให้ชาวบ้านเลิกใช้น้ำมันก๊าดด้วย เนื่องจากการใช้น้ำมันก๊าดส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก การจำกัดการใช้งานนั้นจะนำไปสู่เป้าหมายถัดไปคือลดการปล่อยมลพิษของอินเดียนั่นเอง

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-45518

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง