อันดับ “BBB-” สูงกว่า Junk rating เพียง 1 ระดับ โดย Fitch ให้เหตุผลว่า ปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอิตาลีซึ่งอ่อนแออยู่แล้วอย่างรุนแรง และอาจทำให้อิตาลีต้องเผชิญกับปัญหาด้านงบประมาณ

  • เศรษฐกิจอิตาลีจะหดตัวร้อยละ 8 ในปี 2020 โดยคาดว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเริ่มทรงตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งทำให้มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจอิตาลีจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ในปี 2021
  • ทั้งนี้ด้านระดับหนี้ของอิตาลีซึ่งเป็นประเทศที่มีระดับหนี้สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากญี่ปุ่นและกรีซ ทาง Fitch ratings ประเมินว่า สัดส่วน Debt-to-GDP ของอิตาลีจะเพิ่มสูงขึ้นสู่ร้อยละ 156 ในปี 2020 และจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปในระยะปานกลาง

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/04/29/fitch-downgrades-italys-credit-rating-to-one-notch-above-junk.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ